ĐẠT CHUẨN TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

Hệ thống quản lý chất lượng theo tổ chức y tế thế giới nhằm đảm bảo kiểm soát các điều kiện về cơ sở hạ tầng, con người và kiểm soát các quá trình để loại bỏ những nguy cơ nhiễm chéo , Lợi ích mà GMP mang lại là tạo phương thức quản lý chất lượng khoa học, hệ thống và đầy đủ, giảm các sự cố, rủi ro ảnh hưởng tới kết quả.

Image: 
Content Slider: 
Miền Nam
Miền Bắc
Go to Top