Chứng chỉ chứng nhận FQS-I, ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn FQS-I là chứng nhận chất lượng dịch vụ pháp y, ADN có tiêu chuẩn lâu đời nhất của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) công nhận các Phòng xét nghiệm khoa học pháp y tại Hoa Kỳ. Nó là một trong những cơ quan kiểm định được công nhận bởi Hội đồng NDIS (hệ thống chỉ số ADN quốc gia) chứng nhận công nhận hoàn thành giám sát chặt chẽ các hoạt động theo yêu cầu của Tổ chức hợp tác quốc gia về Phòng thí nghiệm.

Image: 
Content Slider: 
Miền Nam
Miền Bắc
Go to Top