Hội nghị thảo luận giải trình tự ADN thế hệ mới tại Singapore

LOCI luôn cập nhật những kinh nghiệm và kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực xét nghiệm ADN trên thế giới, nhằm phục vụ công tác chuyên môn ngày một tốt hơn để luôn giữ vững vị trí tiên phong, đầu ngành giám định ADN

Go to Top