Duy nhất đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 chuyên công nghệ labo xét nghiệm ADN

Với ưu thế vượt trội về công nghệ, kinh nghiệm cũng như trang thiết bị máy móc trong lĩnh vực xét nghiệm ADN. Khẳng định vị thế labo hàng đầu tại Việt nam và khu vực, trong những năm qua Viện Loci  đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác ,đào tạo quốc tế, tiếp nhận  công nghệ mới,  thông qua việc xây dựng các chương trình với đối tác  với nhiệm vụ cụ thể:

-         Giao lưu quốc tế tham khảo kinh nghiệm và kiến thức mới trong nghiên cứu ứng dụng Công nghệ gen

-         Lập dự án nghiên cứu chung với các tổ chức nước ngoài về công nghệ sinh học phân tử tại Việt nam

-         Cử đoàn đi các nước tham quan học tập các mô hình quản lý, kiểm chuẩn xét nghiệm ….

Duy nhất đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 chuyên công nghệ labo xét nghiệm ADN 

 

Go to Top