XÉT NGHIỆM ADN ANH (CHỊ) - EM

xet-nghiem-adn-anh-chi-em

 I. THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM ADN ANH - EM TRAI (cùng cha)

NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM 

Để có thể xác định được quan hệ Anh-EM trai có cùng huyết thống với nhau hay không, xét nghiệm dựa vào nhiễm sắc thể giới tính Y được di truyền từ cha cho con trai , cùng với nhiễm sắc thể Y là nhiễm sắc thể qui định giới tính Nam của con người. Trung tâm LoCi sẽ tiến hành phân tích 16 locus gen trên nhiễm sắc thể Y để xác định quan hệ. Nếu nhiễm sắc thể Y của những người con trai hoàn toàn giống nhau thì có thể đưa ra kết luận họ là Anh- Em cùng dòng cha và ngược lại.

anh em trai
Sơ đồ phả hệ: Anh – Em trai (di truyền theo nhiễm sắc thể Y của Cha)
 

II. XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG ADN CHỊ - EM GÁI (cùng cha)

NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

Với nữ giới thì các cặp nhiễm sắc thể là XX khác với nam giới là XY, nữ giới thừa hưởng 1 nhiễm sắc thể X từ cha và 1 nhiễm sắc thể X còn lại từ mẹ, trong 2 nhiễm sắc thể đó thì nhiễm sắc thể X của cha truyền cho con gái thì hoàn toàn giống nhau. Để có thể xác định 2 người con thực hiện xét nghiệm ADN có phải là chị em cùng dòng cha hay không thì cần phải phân tích, kiểm tra 2 nhiễm sắc thể X của cả 2 để xác định được mối quan hệ. Trung tâm LoCi sẽ thực hiện việc phân tích 12 gen trên nhiễm sắc thể X của 2 chị em, từ đó có thể so sánh được kết quả, hội đồng khoa học của trung tâm sẽ đưa ra kết luận là 2 người có phải là chị em cùng dòng cha hay không.

anh em gai

Sơ đồ phả hệ: Chị – Em gái cùng cha (di truyền theo nhiễm sắc thể X của Cha) 

III. XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG ADN ANH (CHỊ) - EM (cùng mẹ) 

NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

Theo nguyên lý ADN ti thể là ADN có tồn tại ngoài nhân tế bào, ít xảy ra đột biến gen hơn và nó được di truyền theo dòng họ bên ngoại vì đó người mẹ khi sinh con ra thì cũng sẽ có cùng một hệ gen ti thể giống nhau. Dựa theo nguyên lý này có thể xác định được có phải 2 người là anh chị em cùng mẹ hay không, Những chuyên gia của trung tâm Loci sẽ có thể phân tích ADN ti thể này từ đó có thể kết luận được mối quan hệ huyết thống giữa những đứa con này với nhau.

anh em gai ty the

Sơ đồ phả hệ: Anh (Chị) – Em cùng mẹ – di truyền theo t Ti thể
Go to Top