XÉT NGHIỆM ADN HỌ HÀNG

xet-nghiem-adn-ho-hang

I. XÉT NGHIỆM ADN CHÚ, BÁC - CHÁU TRAI

NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

Với các nhiễm sắc thể XY là đặc trưng quy định cho giới tính Nam, theo luật di truyền chúng ta đã được biết rằng tất cả nam giới đều có cùng một trình tự ADN trên nhiễm sắc thể Y cùng với dòng họ nội: như ông nội, cha, chú, cháu trai, con trai,…..

Để có thể xác định được mối quan hệ huyết thống ADN giữa cháu trai với chú hoặc bác thì trung tâm chúng tôi thực hiện xét nghiệm ADN bằng cách phân tích 16 loci gen trên nhiễm sắc thể Y của những đối tượng làm xét nghiệm. Qua kết quả đó chúng tôi sẽ có thể đưa ra mối quan hệ giữa những cá thể với nhau một cách chính xác nhất.

kiem tra adn

II. XÉT NGHIỆM ADN CÔ,DÌ - CHÁU GÁI 

NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

Còn với Nữ thì các cặp nhiễm sắc thể qui định giới tính là XX mỗi nhiễm sắc thể X được lấy từ cha và mẹ, Một nhiễm sắc thể X của cha bên họ nội và 1 nhiễm sắc thể X của mẹ bên họ ngoại. Dựa vào đặc điểm di truyền này nên chúng ta có thể biết rằng một trong hai nhiễm sắc thể của cô và cháu có nguồn gốc gần giống nhau. Qua xét nghiệm huyết thống có thể biết được học có phải là dì cháu ruột hay không và có cùng chung huyết thống hay không.

(xem thêm phần Hướng dẫn tự thu mẫu)

Go to Top