XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG ÔNG (BÀ) - CHÁU

xet-nghiem-huyet-thong-ong-ba-chau

 Xét nghiệm huyết thống

I. XÉT NGHIỆM ADN ÔNG NỘI - CHÁU TRAI 

NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

Để có thể xác định ADN giữa Ông nội và cháu trai có cùng huyết thống hay không thì phải dựa vào công nghệ xét nghiệm ADN với các nhiễm sắc thể giới tính Y. Nhiễm sắc thể Y qui định với tính nam và nhiễm sắc thể này được di truyền từ ông nội cho người cha và tiếp tục được di truyền cho cháu trai, số nhiễm sắc thể Y này có trình tự ADN giống nhau, trung tâm xét nghiệm ADN LoCi sẽ thực hiện xét nghiệm huyết thống bằng phương pháp tiến hành phân tích 16 gen trên nhiễm sắc thể Y. Sau khi thực hiện xét nghiệm huyết thống ADN trên nhiễm sắc thể Y của người cháu trai trùng khớp với ADN của ông nội thì có thể hoàn toàn xác định được mối quan hệ  của ông nội và cháu trai.

ong-ba

Sơ đồ phả hệ: Ông nội – Cháu trai (di truyền theo nhiễm sắc thể ông nội)

II. XÉT NGHIỆM HUYẾT THỐNG BÀ NỘI - CHÁU GÁI/ BÀ NGOẠI - CHÁU (trai và gái) 

NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

Cháu gái có một bộ nhiễm sắc thể X được thừa hưởng từ cha và 1 nhiễm sắc thể X được hưởng từ mẹ, cặp nhiễm sắc thể XX là quy định về giới tính nữ. Do nhiễm sắc thể giới tính X của bà nội truyền cho cha nên người cha đã truyền lại cho con gái, vì vậy nên xét nghiệm huyết thống để có thể xác định được mối quan hệ bà nội và cháu gái đó, Trung tâm xét nghiệm LoCi sẽ phân tích 12 gen trên nhiễm sắc thể X của người cháu và bà nội để có thể xác định được quan hệ huyết thống.

Còn với xét nghiệm Bà ngoại và cháu thì cũng thực hiện các bước xét nghiệm huyết thống bằng trình tự ADN ti thể giống với xét nghiệm Anh/Chị/EM(cùng mẹ).

ba-chau

Sơ đồ phả hệ: Bà nội – Cháu gái ( di truyền theo NST X của Bà nội)

Go to Top