Vai trò của kiểu gen nhóm máu trong việc xác định mối quan hệ cha con

 

VIỆN SINH HỌC PHÂN TỬ LOCI là đơn vị ĐẦU TIÊN- DUY NHẤT xét nghiệm ADN huyết thống cha con và di truyền nhóm máu ABO cùng lúc, nhằm đảm bảo kết quả xác định huyết thống cha con là tuyệt đối chính xác mà không đơn vị nào làm được.

Viện Loci triển khai thêm dịch vụ gia tăng miễn phí xét nghiệm gen qui định nhóm máu cho khách hàng , đây cũng là 1 kết quả để khách hàng tham khảo về huyết thống cha/mẹ con di truyền theo nhóm máu

Mặc dù các nghiên cứu về nhóm máu không thể được sử dụng để chứng minh quan hệ cha con, nhưng chúng có thể cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng một người đàn ông có phải là cha của một đứa trẻ cụ thể hay không

Hệ nhóm máu ABO phân loại ra 4 kiểu nhóm máu: A, B, AB và O. Chỉ ít năm sau, các nhà khoa học nhanh chóng tìm ra nhóm máu này được quy định bởi gen. Các kiểu gen khác nhau tạo ra các nhóm máu khác nhau (bảng 1).

Bảng 1: Phân loại nhóm máu dựa trên kiểu gen

 

Kiểu gen

Nhóm máu

Đặc điểm

AA

Nhóm máu A

  1. Có kháng nguyên A

AO

BB

Nhóm máu B

  1. Có kháng nguyên B

BO

AB

Nhóm máu AB

  1. Có cả kháng nguyên A và kháng nguyên B

OO

Nhóm máu O

  1. Không có kháng nguyên A và kháng nguyên B

 

 

Vai trò của kiểu gen nhóm máu trong việc xác định mối quan hệ cha con

Kiểu gen quy định nhóm máu có nghĩa là nhóm máu của con cái sẽ quyết định bởi cha mẹ (kiểu gen nhóm máu của con sẽ có một nửa nhận từ cha và một nửa nhận từ mẹ). Ví dụ : Cha nhóm máu O (kiểu gen OO), mẹ nhóm B ( Kiểu gen BO) => con có thể có nhóm máu B (kiểu gen BO)  hoặc nhóm máu O (kiểu gen OO), không thể có nhóm máu A hay AB . Dựa trên kiểu gen nhóm máu của cha mẹ, ta biết được kiểu gen nhóm máu CÓ THỂ CÓ và KHÔNG THỂ CÓ của con (Bảng 2).

Bảng 2:  Phân tích các kiểu di truyền nhóm máu Cha-Mẹ - Con

Kiểu gen nhóm máu cha - mẹ

Kiểu gen nhóm máu

CÓ THỂ CÓ của con

Kiểu gen nhóm máu

KHÔNG THỂ CÓ  của con

AA

AA

AA

AO; BB; BO; AB; OO

AO

AA ; AO

BB; BO; AB; OO

BB

AB

AA; AO; BB; BO; OO

BO

AO

AB

AA; BB; BO; OO

AB

AA

AB

AO; BB; BO; OO

OO

AO

AA; BB; BO; AB; OO

AO

AO

AA ; AO

OO

BB; BO; AB

BB

AB

BO

AA; AO; BB; OO

BO

AO

BO

AB

OO

AA; BB

AB

AA; AO

BO

AB

BB; OO

OO

AO

OO

AA;BB; BO; AB

BB

BB

BB

AA; AO; BO; AB; OO

BO

BB; BO

AA; AO; AB; OO

AB

BB

AB

AA; AO; BO; OO

OO

BO

AA; AO; BB; AB; OO

BO

BO

BB; BO

OO

AA; AO; AB

AB

AO

BB; BO

AB

AA; OO

OO

BO

OO

AA; AO; BB; AB

AB

AB

AA

BB

AB

AO; BO; OO

OO

AO

BO

AA; BB; AB; OO

OO

OO

OO

AA; AO; BB; BO; AB

“LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY ĐỂ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM CHUẨN MỰC TUYỆT ĐỐI - CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

Go to Top